Beplantingsplan

In het beplantingsplan wordt naar aanleiding van de ontwerptekening van de tuin, verduidelijkt welke plant waar in de tuin komen te staan. Ook het aantal planten of de oppervlakte dat de verschillende planten in beslag gaan nemen wordt op het beplantingsplan zichtbaar gemaakt. Planten vakken worden genummerd en zo toegewezen aan een plantensoort. De nummers op het beplantingsplan refereren aan de nummers op de beplantingslijst.