Detailtekening

In de detailtekening is een bepaald (technisch) element uit het ontwerp verduidelijkt. De detailtekening wordt op gepaste schaal getekend.